Καθηγητές Σχολείου

Ζορμπάς Δημήτριος (Μαθηματικός)
 
Κωνσταντίνου Αναστάσιος (Πληροφορικός)
 
Παπανδρίτσα Άρτεμη (Φιλόλογος)
 
Σαμαρά Αμαλία (Φιλόλογος)
 
Μπιμπίρης Αθανάσιος (Φυσικός)
 
Μπαρμπάκος Απόστολος (Κοινωνιολόγος)
 
Τσάφου Μαρίνα (Σύμβουλος Σταδιοδρομίας)
 
Σβώλη Μαρίνα (Σύμβουλος Ψυχολόγος)